Založenie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Chcete začať podnikať v oblasti riadenia nákladných vozidiel? Ak ÁNO, tu je kompletný sprievodca na začatie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel bez peňazí a bez skúseností .

Dobre, preto sme vám poskytli podrobnú šablónu obchodného plánu riadenia nákladných vozidiel. Vzali sme to ďalej tým, že sme analyzovali a navrhli vzorový marketingový plán pre riadenie nákladných vozidiel, ktorý sa opieral o nápady na partizánsky marketing pre podniky pôsobiace v oblasti riadenia nákladných vozidiel. V tomto článku sa budeme zaoberať všetkými požiadavkami na začatie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel. Oblečte si podnikateľský klobúk a pokračujte.

Prečo začať podnikať v oblasti riadenia nákladných vozidiel?

Nikdy nemôže byť lepší čas na založenie spoločnosti Truck Driving. Dôvodom je skutočnosť, že potreba nákladnej dopravy v súčasnosti každým dňom narastá. Budovanie a správa spoločnosti Truck Driving môže byť veľmi prospešná a náročná, ale skôr ako sa rozhodnete pre začatie tohto podnikania, musíte zvážiť všetky faktory, ktoré sa jej týkajú.

Vskutku začatie tohto podnikania má veľkú zodpovednosť za majiteľa malej firmy. Upozorňujeme, že na úspešné začatie tohto podnikania musíte spĺňať rôzne federálne nariadenia. Tieto požiadavky súvisia s nákladmi od jednoduchých registračných poplatkov až po náklady na obstaranie a poistenie vozidla.

Skutočne, keď máte vlastnú spoločnosť na riadenie nákladných vozidiel, získate viac slobody a zvýšený potenciál zárobku. Poskytuje vám možnosť zvoliť si vlastný náklad a trasy a môžete zvýšiť svoje zárobky výberom nákladovo efektívnych trás, špecializáciou na drahšiu prepravu a jednaním s klientmi, ktorých si vyberiete. Upozorňujeme, že ako podnikateľ nesiete zodpovednosť za dane a ďalšie prevádzkové náklady, ako sú pohonné hmoty, poplatky za kanceláriu a údržba nákladných vozidiel.

Každý deň v Spojených štátoch sa stáva bežnou nevyhnutnosťou, aby sa obchodný tovar a výrobky sťahovali do nového mesta alebo štátu. Tento pohyb predstavuje veľkú príležitosť pre nové dopravné podniky a v dôsledku toho je odvetvie riadenia nákladných vozidiel mimoriadne konkurenčnou oblasťou. To je dôvod, prečo musíte vykonať konkrétny výskum skôr, ako sa pustíte do podnikania. Ak uvažujete o začatí podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel, pomocou tohto sprievodcu naplánujte svoju cestu.

Založenie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel - kompletný sprievodca

 • Prehľad odvetvia

Je veľmi dôležité uviesť, že toto odvetvie je chrbtovou kosťou amerického hospodárstva. Tento priemysel je tiež presným barometrom svojho zdravia. Správy ukazujú, že tento priemysel sám o sebe je hybnou silou pohybu takmer 70 percent nákladu prepravovaného v Spojených štátoch.

Ostatné priemyselné podniky majú tendenciu využívať svoje prognózy a trendy na plánovanie podľa toho a zároveň vytvárajú životaschopné riešenia akýchkoľvek vnímaných problémov. Tento lukratívny priemysel v snahe vyhovieť pretrvávajúcim požiadavkám oživujúcej sa ekonomiky očakáva, že sa v roku 2017 zvýši počet nákladných vozidiel prepravených dopravcami po celej krajine. Analýza tohto odvetvia ukázala, že 81 percent z celkových výnosov z lodného priemyslu bolo v dôsledku činnosti prepravných spoločností. Očakáva sa, že do roku 2022 sa tržby zvýšia o 66 percent.

V správach odborníkov v tomto odvetví sa tiež uvádza, že sa očakáva, že v roku 2017 sa stretne množstvo faktorov, ktoré zvýšia sadzby za prepravu tovaru nahor. Očakáva sa, že hospodárstvo krajiny nielenže bude naďalej stúpať, ale aj globálna ekonomika sa usiluje o zdravý rast.

V celosvetovom meradle sa predpokladá, že ekonomika porastie približne o tri percentá, zatiaľ čo v Spojených štátoch by sa mala v roku 2017 zaznamenať miera rastu takmer štyri percentá. Je dôležité poznamenať, že veľká časť tohto rastu od recesie bola pripísaná odvetviu, ale niektorí analytici Domnievame sa, že významným faktorom rastu v roku 2017 budú spotrebitelia.

Začatie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel - uskutočniteľnosť trhu a výskum

 • Demografia a psychografia

Odvetvie výroby nákladných vozidiel je zodpovedné za väčšinu pohybu tovaru po súši a sú hlavnými zúčastnenými stranami vo výrobných, prepravných a skladových odvetviach v Spojených štátoch amerických a v iných častiach sveta. Toto odvetvie je známe alebo skôr známe, že je zapojené do všetkých ostatných lukratívnych odvetví. Hovorí sa o živote a chrbtici hospodárstva ktorejkoľvek krajiny.

Demografické zloženie tých, ktorí to potrebujú, alebo tých, ktorí sponzorujú odvetvie nákladného automobilu, nemožno zdôrazniť individuálne, pretože všetci potrebujeme ich služby, ak nie každý deň. Obchodníci, priemyselníci, poľnohospodári, zmluvní dodávatelia a množstvo ďalších ľudí, ktorí musia prepravovať tovar a služby z jedného miesta na druhé miesto, sa skutočne považujú za spadajúcich pod demografiu tých, ktorí sa majú zohľadniť pri mapovaní marketingových a predajných stratégií.

Zoznam nápadov v oblasti jazdenia nákladných automobilov

Toto odvetvie je veľmi veľké a pre váš úspech si musíte vybrať medzeru. Toto odvetvie má skutočne veľa výklenkov, ktoré môžete využiť, a výklenok, ktorý si vyberiete, by určoval typ nákladných vozidiel, ktoré by ste potrebovali, a vaše počiatočné náklady.

 • Potravinový kamión
 • Sklápač
 • Preprava stavebného materiálu
 • Preprava ropy
 • Spoločnosť zameraná na riadenie nákladných vozidiel
 • Lízing nákladných vozidiel
 • stavba

Úroveň konkurencie v podnikaní v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel je veľmi konkurenčné podnikanie. Existuje toľko veľkých vodičov nákladných vozidiel, ktorí sa pokúsili dostať do oblasti nákladnej dopravy, ale v tomto pokuse zlyhali. V tomto odvetví je hranica medzi ziskom a stratou veľmi nízka; jedno nesprávne rozhodnutie môže spoločnosť zbankrotovať.

Budovanie a rozvoj podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel si skutočne vyžaduje veľa tvrdej práce a obetavosti. Budete potrebovať disciplinovaný prístup, aby ste mohli viesť svoju spoločnosť k centru pozornosti. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ako zaobchádzať s ľuďmi v obchodnom zmysle, robiť správne rozhodnutia a robiť správne opatrenia. Keby to bolo také ľahké, v posledných rokoch by sme nemali tisíce prepravných spoločností, ktoré stratili vybavenie a zbankrotovali. Faktory, ktoré priamo ovplyvňujú dopravný priemysel, sú

 • Zmeny cien paliva
 • Výroba a predaj výrobkov
 • Veľká konkurencia
 • Regulačné požiadavky
 • Nesplatené faktúry alebo oneskorenia platieb

Zoznam spoločností dobre známych autodoprava

 • UPS
 • FedEx *
 • B. Hunt Transport Services
 • YRC vo svete
 • Con-way
 • Rýchla preprava
 • Schneider National
 • Landstar System
 • Nákladná linka Old Dominion
 • Werner Enterprises
 • Arkansas Best
 • S. Xpress Enterprises
 • Estes Express Line
 • hlavný
 • Nosiče výskumu a vývoja

Ekonomická analýza

Je veľmi dôležité uviesť, že úspech spoločnosti Truck Driving spočíva na zisku, ktorý spoločnosť každoročne vyprodukuje. Prevádzka vašich kamiónov na mnoho kilometrov bez nákladu spôsobí, že prídete o peniaze, čo znamená, že dôjde k poklesu zisku a zvýšeniu vašich výdavkov. Veríme, že každá spoločnosť má iný zisk, ale v priemere čísla hovoria, že ide o 6-8 percentný zisk z ročného príjmu na nákladné auto.

Ak je priemerný zisk prepravnej spoločnosti na ročnej báze 7% hrubého ročného príjmu na nákladné auto a my máme celkový zisk 200 000 dolárov, potom máme 93% alebo 186 000 dolárov na pokrytie nákladov a 7% alebo 14 000 priemerných čistých ziskov na nákladné auto,

Majte na pamäti, že najlepším spôsobom, ako byť bezpečný, je poznať náklady, ktoré zabíjajú zisk. Odporúčame vám, aby ste v tejto oblasti získali správne informácie a dostali tak šancu urobiť najlepšiu cenu za prepravu a viesť svoju spoločnosť správnym smerom. Niektoré z očakávaných výdavkov zahŕňajú;

 • Náklady na palivo
 • Náklady práce
 • Administratívne náklady
 • Náklady na poistenie
 • Dane z podnikania, podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti
 • Náklady na pravidelnú údržbu vozidla
 • Opravy nákladných vozidiel
 • IFTA
 • Registrácia vozidla
 • Registrácia prívesu
 • povolenie
 • Licenčné poplatky
 • Lekárske vyšetrenia
 • Mesačné platby za nákladné vozidlá a prívesy
 • Náklady na prenájom kancelárskych priestorov
 • Náklady na mŕtve míle atď.

Podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel začíname od nuly alebo nákupu franšízy

Výskum ukázal, že veľa firiem v priemysle nákladných automobilov začalo od nuly a snaží sa vybudovať základ pre svoje podnikanie. Budovanie firmy od nuly v priemysle riadenia nákladných vozidiel si vyžaduje trpezlivosť, vášeň, nadšenie a nezmerateľné riziká, ale nákup franšízy je veľmi rýchly spôsob, ako vlastniť podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel.

Nákup franšízy v priemysle riadenia nákladných vozidiel je v skutočnosti oveľa lepší ako začať od nuly. Je to tak preto, že bez ohľadu na to, aké veľké je vaše otvorenie, keď začnete podnikať s vlastným riadením nákladných vozidiel, je čas si vybudovať klientsku základňu a miestnu povesť. Keď na svojom novom trhu inzerujete známu značku, zákazníci sú pripravení a hotovosť začína plynúť rýchlejšie. Tiež, keď začnete podnikať v oblasti riadenia nákladných vozidiel, musíte sa naučiť všetky základné veci potrebné na to, aby ste sa sami snažili.

Vo franšíze však franchisori poskytujú novým franšízantom rozsiahle školenie vo všetkých aspektoch svojho nového podnikania, od prijatia hovoru až po koncový bod služby, a mnoho ďalších pokročilých školení, ktoré vám pomôžu zostať na vrchole svojho podnikania v priebehu jeho rastu.

Nezabúdajte, že byť chytený v každodenných „svetských detailoch“, pretože dane a dodávky môžu byť pre firmu, ktorá začala od nuly, príliš ťažký. Mnoho franšízantov poskytuje špecialistov na podporu v teréne, aby pomohli udržať ich franšízy na dobrej ceste a vyškolili ich, aby sa stali manažérmi a lídrami pracujúcimi na podnikaní, nie v ňom.

Možné hrozby a výzvy spojené s podnikaním v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Všetci vieme, že každé lukratívne podnikanie má svoje výzvy a nie je vynechané založenie spoločnosti zaoberajúcej sa riadením nákladných vozidiel. Začatie tohto podnikania je spojené s jeho vlastnými rizikami a iba nasadenie a správne plánovanie vám môžu pomôcť dosiahnuť alebo vybudovať dych berúce podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel. Nižšie je uvedených niekoľko výziev a hrozieb, s ktorými sa stretávate pri zakladaní spoločnosti zaoberajúcej sa riadením nákladných vozidiel.

 • Zvyšovanie kapitálu pre váš štart
 • Zostavenie obchodného tímu
 • Nájdenie dobrých zamestnancov
 • Nájdenie dobrých zákazníkov
 • Riešenie konkurencie
 • Neočakávané obchodné výzvy a výdavky
 • Udržujte krok s priemyselnými zmenami a trendmi
 • Ukončenie podnikania

Založenie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel - právne hľadisko

 • Najlepšia právnická osoba v oblasti riadenia nákladných vozidiel

V priemysle, ktorý je známy ako chrbtica americkej ekonomiky, je veľa právnických osôb, z ktorých si môžete vybrať, a preto je potrebné starostlivo zvážiť, aby ste si mohli vybrať ten, ktorý vyhovuje vašej vízii a cieľom. Pokiaľ ide o založenie spoločnosti zaoberajúcej sa riadením nákladných vozidiel, spoločnosť s ručením obmedzeným je najlepšou právnickou osobou na začiatku podnikania, pretože spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC) poskytuje ochranu spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň bráni dvojitému zdaneniu. Tiež preto, že je zdaňované ako partnerstvo, môže byť flexibilnejšie ako spoločnosť a výhradné vlastníctvo.

Majte na pamäti, že mnohí investori veria, že investovanie do LLC môže spôsobiť nezamýšľané následky podľa penzijných fondov pre zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie (ERISA) pre tých, ktorí do tohto fondu mohli investovať. To je dôvod, prečo veľa riadiacich dokumentov zakazuje investovať do LLC.

Rizikový kapitál a ďalšie fondy tiež nechcú čakať, kým portfóliová spoločnosť dokončí svoje vlastné daňové priznanie a vydá K-1 svojim členom predtým, ako môže fond urobiť daňové priznanie a vydať K-1 svojim investorom. Sme však presvedčení, že existujú významné daňové stimuly pre investorov, ktorí investujú do akcií „kvalifikovaných malých podnikov“, čo vyžaduje, aby spoločnosť prijímajúca investíciu bola spoločnosťou C. To všetko jednoducho znamená, že vám odporúčame začať podnikať v oblasti riadenia nákladných vozidiel ako spoločnosť s ručením obmedzeným a okamžite previesť na spoločnosť C, aby ste od investorov mohli získať značné finančné prostriedky.

Nápadité obchodné meno pre podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel

 • Vision Express Inc.
 • Autodoprava Bates
 • Alfred International Group, LLC
 • Mighty Transportation Company, LLC
 • Beta England Inc.
 • Celadon
 • Preprava všetkých štátov
 • Všetky hromadné cesty
 • Spoločnosť Magic Transit Company
 • Dayton Freight Lines Inc.
 • Manuel Truck Line Inc.
 • Evans Logistics
 • Farringtonská preprava
 • Brantley Express Inc.
 • Hill Brothers Doprava
 • Horizon Transport Inc.
 • Záruka prepravy Inc.
 • Jednosmerné spoločnosti Inc.
 • Keen Transport Inc.
 • Unique Trucking Inc.
 • Krajina hviezda
 • Maersk Inc.
 • King Transport
 • Môže prepravovať Čo
 • Melton Truck Lines Inc.
 • Denver Transportation Co.
 • East Carriers Inc.
 • Nákladná linka Old Dominion Inc.

Poistné zmluvy

Povaha automobilového priemyslu ukladá odvetviu prísne požiadavky na poistenie. Je to preto, že vlastníte a dohliadate na prevádzku úžitkových vozidiel a vaše požiadavky na poistenie budú stáť viac ako mnoho iných firiem. Ak chcete plne porozumieť svojim poistným povinnostiam, prediskutujte ich s odborníkmi vo vašej oblasti, aby vám pomohli poukázať na strategické miesta, ktoré potrebujete pokryť a chrániť. Niektoré z týchto oblastí zahŕňajú;

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla
 • Krytie fyzického poškodenia
 • Poistenie nákladu motorových vozidiel (komplexné)
 • Poistenie Bobtail
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie nákladných vozidiel bez vlastníctva
 • Všeobecné poistenie
 • Zdravotné / zdravotné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Náhrady pracovníkom
 • Poistenie pre režijné náklady
 • Poistenie skupiny majiteľa podniku

Ochrana duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je zo zákona chránené napríklad patentmi, autorskými právami a ochrannými známkami, ktoré ľuďom dávajú najvyššiu príležitosť získať uznanie alebo finančný úžitok z toho, čo vymysleli alebo vytvorili. Upozorňujeme, že cieľom dosiahnutia správnej rovnováhy medzi záujmami inovátorov a širším verejným záujmom je systém duševného vlastníctva zameraný na podporu prostredia, v ktorom môže prekvitať tvorivosť a inovácia. V priemysle vodičov nákladných vozidiel chránia práva duševného vlastníctva ochranné známky, priemyselné vzory a zemepisné označenia.

Ochrana duševného vlastníctva v tomto lukratívnom podnikaní zameranom na riadenie nákladných vozidiel, rovnako ako akékoľvek iné podniky, ktoré sa zaoberajú peniazmi, je o ochrane času, peňazí a úsilia, ktoré do svojho podnikania vkladáte. Tento proces bol inicializovaný, aby vám pomohol chrániť to, čo máte, premietnuť svoju prácu a vynaliezavosť do výnosných výnosov, pripraviť sa na rast alebo expanziu podnikania, zabrániť konkurentom, zabezpečiť, aby ste neporušovali niekoho právo, zabrániť zamestnancom pomáhať a pomáhať svojim konkurentom, prilákať investorov a tiež propagovať svoje podnikanie pre investorov alebo potenciálnych kupujúcich.

Nenechajte sa oklamať ako málo podnikateľov, ktorí sa domnievajú, že právo duševného vlastníctva je pre veľké spoločnosti. Verte však, že ako horlivý človek, ktorý tvrdo pracoval na vytvorení a riadení vášho podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel, by malo byť vo vašom najlepšom záujme zabezpečiť, aby vaše duševné vlastníctvo bolo pre vás - teraz aj v budúcnosti.

Je pre podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel potrebná profesionálna certifikácia?

Odborná certifikácia je jednoducho proces, pomocou ktorého jednotlivec preukáže, že má vedomosti, skúsenosti a zručnosti na vykonávanie konkrétnej práce. Upozorňujeme, že tento dôkaz má formu osvedčenia získaného zložením skúšky, ktorá je akreditovaná organizáciou alebo združením, ktorá monitoruje a dodržiava predpísané normy pre konkrétne zúčastnené odvetvie.

V tomto lukratívnom podnikaní v oblasti riadenia nákladných vozidiel poskytuje profesionálna certifikácia vašim potenciálnym zákazníkom istotu, že sú chránení a že si zaslúžite záštitu nad nimi - týmto vám dávame výhodu oproti svojim konkurentom. Tieto osvedčenia zahŕňajú;

 • Identifikačné poverenie prepravného pracovníka
 • Preukaz komerčného vodiča
 • Osvedčenie o riadení ťahača

Zoznam právnych dokumentov potrebných pre podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Majte na pamäti, že takmer všetky štáty v Spojených štátoch majú vlastné zákony týkajúce sa vlastníctva a riadenia podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel. Majú tiež rôzne pravidlá týkajúce sa vnútroštátnej a medzištátnej prepravy tovaru. Nasledujú základné požiadavky na začatie podnikania v oblasti riadenia vozidiel.

 • Medzinárodný plán registrácie
 • Medzinárodná dohoda o dani z paliva alebo obtisky IFTA
 • Číslo úradu pre dopravcu a federálne číslo DOT
 • Daňový formulár pre ťažké použitie
 • Žiadosť o BOC-3
 • Vodič by mal získať komerčný vodičský preukaz alebo CDL
 • Vozidlo musí mať registrovanú celkovú hmotnosť vozidla vyššiu ako 26 000 libier alebo 11 797 kilogramov pre vozidlá s dvoma nápravami
 • Vozidlá s tromi alebo viacerými nápravami nemajú žiadne požiadavky na minimálnu hmotnosť

Financovanie vášho podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Dokonca aj s najväčšími myšlienkami, aké kedy v dnešnej dobe vznikli, sú tieto myšlienky bez riadneho financovania rovnako ako voda vyliata na skalu. Financie v podnikaní sú veľkou zložkou, ktorá môže firmu posunúť do centra pozornosti a bez podrobného obchodného plánu; spoločnosť nebude schopná získať dostatok finančných prostriedkov od potenciálnych investorov.

Získanie finančných prostriedkov na podnikanie nie je ľahká úloha, pretože nikto by nechcel zaviazať svoje peniaze v podniku, ktorý nemôže zaručiť výnosy a zisky. Medzi základné spôsoby financovania činnosti spoločnosti Truck Driving patria:

 • Finančné prostriedky z osobných úspor
 • Získavanie pôžičiek od rodín a priateľov
 • investori
 • Prijímanie pôžičiek pre malé podniky
 • Získanie mikroúverov
 • Prilákajte anjelského investora

Výber vhodného miesta pre vaše podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Upozorňujeme, že bez ohľadu na veľkosť vašej firmy sú často dôležité rozhodnutia o umiestnení. Vaše rozhodnutie o polohe má priamy vplyv na vaše prevádzkové náklady, ako aj na vašu schopnosť slúžiť zákazníkom (a teda aj na vaše príjmy). Mali by ste tiež vedieť, že akonáhle sa urobia rozhodnutia o umiestnení, je ťažké ich vrátiť späť, pretože náklady na presun operácie sú často veľmi vysoké a vystavujete sa riziku nepríjemností pre zákazníkov a zamestnancov.

Najlepšie je získať rozhodnutie o polohe hneď prvýkrát. Pri výbere sídla vašej firmy, kam viesť vozidlo, môžu byť zvážené nasledujúce skutočnosti;

 • Štýl prevádzky
 • demografia
 • Pešia premávka
 • Prístupnosť a parkovanie
 • súťaž
 • Blízkosť k iným podnikom a službám
 • obrady
 • Poplatky za služby a iné náklady

Založenie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel - technické a personálne požiadavky

Upozorňujeme, že ak sa v tomto odbore rozhodnete prevádzkovať súkromnú flotilu so svojimi vlastnými vodičmi, budete si musieť kúpiť úžitkové vozidlo (vozidlá). Všetko záleží na vašom dostupnom počiatočnom kapitále, budete musieť určiť, koľko vozidiel je vhodných pre vaše podnikanie. V skutočnosti veľa firiem začína malé podniky a keď rastú vaše zisky, môžete vždy pridať do svojej flotily.

Pri výbere vhodných úžitkových vozidiel zvážte druh nákladu, ktorý chcete prepraviť. Je dôležité, aby ste vedeli, že rôzne druhy nákladu si vyžadujú rôzne nákladné vozidlá.

Tiež sme si všimli, že väčšina spoločností zaoberajúcich sa riadením nákladných vozidiel zabezpečuje, aby na svoje nákladné vozidlá nainštalovali sledovač automobilov (nákladných automobilov); to im umožňuje efektívne sledovať ich nákladné vozidlá a nepriamo zvyšuje efektívnosť. Nižšie sú uvedené niektoré z kľúčových úloh, ktoré by ste mali sprístupniť, ak máte v úmysle založiť spoločnosť zaoberajúcu sa riadením nákladných vozidiel stredného alebo veľkého rozsahu. Počas procesu zamestnávania buďte opatrní a prísni, aby ste dostali jednotlivcov, ktorí sa zhodujú s vašim vnímaným cieľom a víziami.

 • Hlavný prevádzkový riaditeľ (majiteľ)
 • Správca a HR manažér
 • Vedúci dopravy a logistiky
 • Obchodný vývojár (obchodníci)
 • účtovný
 • Vodiči úžitkových vozidiel
 • Recepcia

Servisný proces zapojený do podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Ako niekto, kto sa snaží postaviť svoj stan v tomto odvetví, by ste mali vedieť, že podniky v tomto odvetví fungujú prostredníctvom predkladania ponúk a plnením prepravných účtov a zmlúv. Mnoho prepravných spoločností zvyčajne pôsobí v jednej z dvoch foriem - rozdiel spočíva v tom, ako získavajú vodičov, aby plnili svoje účty a zmluvy:

 • Subdodávatelia

V tejto konkrétnej možnosti musíte podnikať pomocou subdodávateľov ako vodičov. Aj keď ako vlastník firmy podnikáte a dostávate zmluvy, vaši vodiči nie sú vo vašej spoločnosti zamestnaní. Upozorňujeme, že táto konkrétna možnosť znižuje počiatočné náklady, náklady na poistenie a požadované vybavenie. Ale tiež vám dáva menšiu kontrolu nad vašimi ovládačmi a znižuje vaše zisky.

 • Vodiči v súkromnom vlastníctve

V tejto druhej možnosti vy ako vlastník súkromne prevádzkujete svoje podnikanie a všetky operácie. Je vašou povinnosťou používať vlastné vybavenie, platiť vyššie poistné ceny a prenajímať flotilu súkromných vodičov ako zamestnancov. Táto možnosť vám poskytuje úplnú kontrolu nad vašou firmou a vašimi zamestnancami a sľubuje najvyššiu návratnosť ziskov. Určite však potrebuje oveľa viac počiatočných investičných a prevádzkových nákladov.

Založenie podnikania v oblasti riadenia nákladných vozidiel - marketingový plán

 • Marketingové stratégie pre podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Pri príprave na podnikanie v tejto firme si uvedomte, že inzercia vašej firmy je pre rast firmy dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Keďže online komunity čelia výzvam, silná marketingová stratégia môže zvýšiť zákaznícku základňu a zvýšiť príjem spoločnosti. Tieto stratégie môžu zahŕňať:

 • Použitie Direct Mail, Niche Growth
 • Využívanie sociálnych médií
 • Všimnite si, že profesionalita vyhrá viac podnikania

Tipy pre víťazných konkurentov v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Je veľmi dôležité uviesť, že konkurencieschopnosť automobilového priemyslu sťažuje prijímanie zmlúv. Preto ako začínajúci podnik pravdepodobne nebudete mať povesť potrebnú na prijímanie veľkých účtov. Mnoho spoločností zaoberajúcich sa nákladnou dopravou rozvíja malé podniky a využíva miestne zákazky a veľtrhy malých firiem na vybudovanie svojej klientskej základne. Po úspešnom dokončení týchto pracovných miest budete môcť rozvíjať svoje podnikanie a uzatvárať zmluvy na väčšie pracovné miesta. Medzi spôsoby víťazstva môžu patriť;

 • Definujte svoju spoločnosť a miesto
 • Vyberte si konkurenčnú výhodu
 • Vytvorte databázu zákazníkov
 • Vzrušte svojich zákazníkov

Tipy na zvýšenie retencie klientov vo vašom podnikaní v oblasti riadenia nákladných vozidiel

Rovnako ako sme opakovane museli tvrdiť, podnikanie v oblasti riadenia nákladných vozidiel je vysoko konkurencieschopné a náročné. Ako vlastník firmy v tomto odvetví by ste mali byť aktívni pri hľadaní klientov. Môžete navštíviť webové stránky ponúkajúce ceny a skontrolovať dostupné zmluvy a účty. Existuje mnoho webových stránok, ktoré obstarávajú ponuky. Na týchto stránkach ich môžete ľahko prehľadávať a zadávať svoje ponuky.

Zákazka s najnižšou ponukou získa zákazku. Najlepšie je, ak začínajúce prepravné spoločnosti poskytujú spočiatku nižšie sadzby. Môžete tiež vyhľadávať inzeráty a iné portály, kde nájdete klientov a zmluvy. Mali by ste však pamätať na to, že bez ohľadu na to, aké sú vaše kamióny, rokovania s klientmi sú stále dôležitejšie.

Veríme, že mnohým klientom pomôže aj odporúčanie kvalitných prepravných spoločností iným podnikom, a preto veríme, že by ste mali vždy, pred prepravou, počas nej a po nej, vždy urobiť maximum. Mali by ste použiť tieto stratégie;

 • Vernosť zamestnancom
 • Vyžiadanie ich nápadov a návrhov
 • Ponúknite jednoduchý spôsob platby
 • Budujte zákazníkov a nie cenu
 • Problémy vyriešite rýchlo
 • Ďakujem zákazníkom
 • Premena zložitých situácií na príležitosti, ako získať dôveru vášho klienta
 • Ponúknite odmenu
 • Prestaňte hovoriť zákazníkom, čo je pre nich dobré - a POČÚVAJTE SI POTREBY

Stratégie na zvýšenie povedomia o obchodnej značke a vytvorenie firemnej identity

Je veľmi dôležité, aby ste si nemýlili povedomie o značke ako svoj produkt, logo, webovú stránku alebo svoje meno. Upozorňujeme, že vaša značka je omnoho viac než to, že je to veci, ktoré sa cítia nehmotné. Je to ten ťažký pocit, ktorý oddeľuje elektrárne a priemerné značky od seba.

Aby sme vám pomohli zintenzívniť to, čo mnohí obchodníci považujú za viac umenia a menej za vedu, tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mali zvážiť pri príprave plánu na zvýšenie povedomia o vašej značke v priemysle značky Driving Driving a spoluprácu identity;

 • Zobraziť účel
 • konzistencia
 • Urobte svoj podnik emocionálnym
 • flexibilita
 • Skúsení zamestnanci
 • Konkurenčné povedomie
 • vernosť